Ako poraziť Alzheimera

Človek je fyzická, psychická, sociálna a duchovná bytosť

Holistická medicína

Holistická medicína je celostný prístup riešenia zdravotného, psychologického a sociálneho postavenia človeka. Liečba nemá len odstrániť ťažkosti, ale aj pomôcť pochopiť posolstvo, ktoré choroba prináša.

Prečo dnes holistická medicína

Svet je zariadený tak, že sme napojení na energie a tie umožňujú, aby sme napríklad ráno vstali. V minulosti sa na to vďaka hľadaniu vedeckých a viditeľných faktov a skutočností zabúdalo.

V niektorých krajinách už prestal byť alternatívny spôsob liečby alternatívnym. Stal sa štandardnou výbavou klasického lekára a zdravotnej sestry napríklad v Austrálii.

Princípy a vedomosti holistickej medicíny začal objavovať aj západný svet a medicína, ktorá ich v posledných 40 rokoch používa stále viac. Posledných cca. 10 rokov ich nesmelo začína využívať aj naša spoločnosť a kultúra. Presadzuje sa starostlivosť o jednotu ľudského tela, ducha a mysle. Prastará vedná disciplína dopĺňa klasickú medicínu. 

Využíva poznatky z nasledovných oblastí

 • psychológie
 • klinickej diagnostiky
 • klasickej medicíny
 • bioenergoterapie
 • psychotroniky
 • chiropraxie
 • manuálnej terapie
 • aromaterapie
 • fytoterapie
 • akupunktúry
 • Reiki
 • ďalších tradičných i netradičných spôsobov diagnostiky a liečby

S princípom holistickej medicíny pracovali už staré civilizácie. Mayovia, Číňania, Gréci.

Holistika

Slovo gréckeho pôvodu - filozofický smer "zjednotenia" a uspôsobenia vecí do harmónie.

Mozog

Sídlo pamäte tvoriace 2% hmotnosti človeka.

Napriek tomu dostáva 15% výkonu srdca, 20% kyslíka a 25% glukózy.

Ľudský mozog obsahuje 150 miliárd neurónov. Každý neurón obsahuje 10 000 synapsií. Neuróny vytvárajú 1,5 triliónov synaptických spojení.

Gymnastika mozgu

Každý človek má úžasnú pamäť, jedinečnú, neopakovateľnú. Jej uchovanie a rozvoj je len vo vašich rukách. Zlepšiť pamäť si môžete mnemotechnickými pomôckami, myšlienkovými mapami, rýchločítaním a kognitívnymi formami precvičovania mozgu, ktoré dokážu zlepšiť koncentráciu a lepšie sa sústrediť.

V súvislosti s kognitívnym procesom si utvoríte schopnosť živej predstavivosti, ktorá jedinečnou formou rozvíja fantáziu. Naša krátkodobá operačná pamäť je zložená zo 7 prvkov. Lepšie však funguje ak je ich menej.

Pozitívnym článkom zlepšovania pamäti a vyšších rozumových schopností je hranie šachu. O hraní šachu sa hovorí aj ako o "gymnastike mozgu". Výuka a hranie šachu slúži na celoživotné zdokonaľovanie a zlepšenie pamäte, aby mal človek dobrú pamäť a úsudok aj po 60, 90 ale aj 120 roku života.

Ako hra kráľov cibrí náš mozog

Nie nadarmo sa šachu hovorí hra kráľov. Dve kráľovstvá bojujú proti sebe. Ktorý kráľ zomrie ako prvý? Pre niekoho koníčkom, krátením voľného času, pre iného súťaživým športom. Šach v sebe ukrýva prvky umenia, vedy i športu.

Šach rozvíja logické myslenie, cvičí pamäť, zvyšuje inteligenciu.

1. Šach zvyšuje IQ

Pohyby figúrok po šachovnici môžu zvýšiť u človeka inteligenčný kvocient. Štúdia 4000 venezuelských žiakov dokázala výrazné nárasty IQ u chlapcov i dievčat už po 4 mesiacoch šachovej výučby.

2. Šach je prevenciou Alzheimerovej choroby

Nevyužívanie mozgového tkaniva vedie k strate mozgovej sily. Mozog pracuje ako sval. Potrebuje byť nielen v kondícii, ale sa aj precvičovať. Je dokázané, že seniori nad 75 rokov, ktorí sa venovali šachu, majú nižšie riziko demencie.

3. Šach aktivizuje obe hemisféry

Nemeckých výskumníkov prekvapilo, že šach pôsobí pozitívne na obe hemisféry. Za použitia oboch hemisfér šachista reaguje oveľa rýchlejšie v určovaní pozícií šachových figúrok. Hráči sa počas hry učia, že nemusia urobiť hneď prvý ťah, ktorý ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti.

4. Šach zvyšuje kreativitu

Šach vyžaduje prísnu logiku myslenia i veľkú dávku obrazotvornosti. Pravá hemisféra vplýva na našu kreativitu a šach ju aktivizuje. Hráčovi pomáha rozvíjať produktívne schopnosti. Hráči sú nútení si predstavovať rôzne akcie v rôznom poradí, skôr ako sa udejú. Učia sa predstavovať si budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrkami.

5. Šach zlepšuje pamäť

Byť výborným hráčom znamená, že hráč pozná dokonale chyby protihráča, ktoré mu pomohli vyhrať predtým. Mladí študenti, ktorí sa pravidelne venovali šachu počas dvojročnej štúdie, si zlepšili známky vo všetkých predmetoch. Ich učitelia si všimli lepšie pamätanie učiva i kvalitnejšie organizačné zručnosti žiakov.

6. Šach zvyšuje schopnosť riešiť problémy

Šachový zápas je ako skladanie skladačky. Potrebujete riešenia v reálnom čase. Dôležité je predvídanie. Hráči sa učia najprv myslieť a potom konať. Šach pomáha rozvinúť trpezlivosť a myslenie. Šachisti paralelne zvažujú rôzne možnosti riešenia problémov.

7. Šach zdokonaľuje čitateľskú zručnosť

Štúdia v UA dokázala, že žiaci hrajúci šach majú oveľa vyššiu čitateľskú zručnosť ako tí žiaci, ktorí šach nehrajú. Umenie hrať šach je umenie čítať pozície. Cieľom je dobre prečítať hru a nabúrať tak súperove úmysly.

8. Šach zlepšuje koncentráciu

Šach je hra spätných väzieb, majstrovstvo adaptácie a odvahy konať. Hráči sa učia pozornosti, učia sa chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie. Ak nedokážu sledovať, čo sa deje, nedokážu vhodne reagovať bez ohľadu na to, ako sú bystrí.

9. Šach spôsobuje rast nervových buniek

Dendridy sú ako konáre stromu. Vysielajú signály z iných nervových buniek do neurónov, ku ktorým sú pripojené. Predstavte si ich ako antény, ktoré vyzdvihujú signály z iných mozgových buniek. Čím viac dendridov, tým viac signálu. Interakcia s ľuďmi, náročnejšia aktivita, učenia sa nových schopnostiam, povedzme šachu, spôsobuje rast nervových buniek.

10. Šach učí plánovaniu a predvídaniu

Hranie šachu rozvíja časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za plánovanie i hodnotenie situácií. Šachisti sa učia stanovovať si ciele a určovať konkrétne kroky vedúce k nim. Prehodnocujú riskantné voľby a hľadajú racionálne riešenia. Na základe zmeny situácie sa učia svoje plány prehodnocovať a vyvíjať nové.